Odmietnuť Božie milosrdenstvo znamená dožadovať sa Božieho súdu.
 
Nedeľa:
8:00 hod.; 10:30 hod.
Všedné dni:
17:15 hod.;
(vo štvrtok v Braväcove)
Prikázaný sviatok:
(v deň prac. pokoja)
8:00 hod.; 10:30 hod.
(mimo dňa prac. pokoja)
8:00 hod.; 17:15 hod.


"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som JA medzi nimi" (Mt 18,20)
- v sobotu ráno
v čase pre Vás vyhovujúcom
- plánovaný krst nahláste najneskôr
   v týždni pre jeho vyslúžením

- prineste si rodný list dieťaťa

- rozhovor s rodičmi o význame
   a obradoch krstu
   podľa dohody s kňazom

"Veru, hovorím vám: Kto neprijme Božie kráľovstvo ako dieťa, nevojde doň." (Mk 10,15)
- denne, podľa potreby,
  približne polhodinu pred
  svätou omšou

- v prvopiatkovom týždni
  približne 3/4 hodiny pred
  svätou omšou


"Milovaný, nenasleduj zlé, ale dobré. Kto robí dobre, je z Boha; kto robí zle, Boha nevidel." (3Jn 11)
- každý mesiac v prvopiatkovom týždni:
v piatok, v priebehu dňa
poradie: Braväcovo, Gašparovo, Filipovo, Beňuš
- v prípade potreby kedykoľvek

ak sa dokážete postarať o telesnú stránku človeka, prosím, nenechajte ho odísť z tohto sveta bez zmierenia sa s Bohom a prijatia jeho sviatostí

v prípade pohrebu si zabezpečte nasledovné:
- pohrebnú službu
- kňaza
- organist(k)u
- kostolníčku
- miništrantov
- zvonára

"Preto si spomeň, ako si prijal a počul, zachovávaj to a rob pokánie. Lebo ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej, a ani nezvieš v ktorú hodinu prídem na teba." (Zjv 3,3)
- termín podľa potreby a dohody
  s kňazom

- predmanželská náboženská príprava:
tri stretnutia
- vierouka;
- mravouka;
- sviatosti;
preto nahláste sobáš najneskôr jeden mesiac pred daným termínom

"Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža - a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom a muž nech neprepúšťa manželku." (1Kor 7, 10-11)
 
23.06.2020 -
Aktuálne ddporúčania KBS v súvislosti s prevenciou šírenia koronavírusu: viac info

24.11.2019 -
Pozývame Vás na modlitby za uzdravenie a oslobedenie, ktoré sa budú konať každú poslednú sobotu v mesiaci, do farského kostola. viac info
04.11.2019 -
Pozývame Vás na modlitby za uzdravenie a oslobedenie, dňa 16.11.2019 o 15.00 hod., do farského kostola. viac info
________________
ďalšie aktuality
 

Vytvorené v rámci projektu fara.sk
created by ms71 © 2004-2019