Sväté omše

 • Nedeľa: 08:00; 10:30
 • Všedné dni: 18:00; 16:30 (Braväcovo)
 • Prikázaný sviatok (deň pracovného pokoja): 08:00; 10:30
 • Prikázaný sviatok (deň pracovného pokoja): 08:00; 18:00
 • pre aktuálne časy je potrebné sledovať aj informácie vo farských oznamoch

Sviatosť krstu

 • v sobotu ráno, alebo v nedeľu pri sv. omši (po dohode s kňazom);
 • plánovaný krst nahláste najneskôr v týždni pred jeho vyslúžením;
 • prineste si rodný list dieťaťa;
 • pred samotným krstom je vhodné absolvovať krstnú náuku s rodičmi o význame a obradoch krstu (po dohode s kňazom).

Sviatosť zmierenia

 • denne, približne polhodinu pred svätou omšou (alebo podľa potreby);
 • v pripoviatkovom týždni približne 3/4 hodiny pred svätou omšou.

Sviatosť zaopatrenia chorých a umierajúcich

Ak sa dokážete postarať o telesnú stránku človeka, prosím, nenechajte ho odísť z tohto sveta bez zmierenia sa s Bohom a prijatia jeho sviatostí.

 • každý mesiac v prvopiatkovom týždni
 • v prípade potreby kedykoľvek

V prípade pohrebu si zabezpečte nasledovné:

 • kňaza;
 • pohrebnú službu;
 • organist(k)u;
 • kostolníčku;
 • miništrantov;
 • zvonára

Sviatosť manželstva

 • termín podľa potreby a dohody s kňazom
 • pred sviatosťou manželstva je potrebné absolvovať predmanželskú náuku (vierouka, mravouka, sviatosti);
 • preto nahláste sobáš najneskôr jeden mesiac pred daným termínom