31. nedeľa cez rok

Deň Liturgická oslava             Hodina Bohoslužby
Pondelok Všetkých svätých
PRIKÁZANÝ SVIATOK
POBOŽNOSŤ NA CINTORÍNE
8.00
9.30
10.30
Braväcovo
Utorok Všetkých zomrelých veriacich 7.30
15.00
16.30
Za zomrelých farníkov
Na úmysel Sv. Otca
+ Barbora
Streda   16.30 Zdravie Matúš a Danka
Štvrtok Svätý Karol Borromejský, biskup 16.30  
Piatok PRVÝ PIATOK
Dopoludnia sv. spoveď v domácnostiach
15.00
16.30
Braväcovo
Za členov Najsv. Srdca Ježišovho
Sobota      
Nedeľa 32. NEDEĽA CEZ ROK 8.00 ZA VERIACICH

Pred každou sv. omšou
SV. SPOVEĎ NA ZÍSKANIE ÚPLNÝCH ODPUSTKOVPRE DUŠE V OČISTCI.

ROK BOŽIEHO SLOVA A EUCHARISTIE. DIECÉZNY ÚMYSEL:
„Aby sme sa všetci, kňazi, zasvätení i veriaci pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej Sviatosti“.