29. nedeľa cez rok

Deň Liturgická oslava Hodina Bohoslužby
Pondelok DEVIATNIK K PANNE MÁRII
sv. Lukáš, evanjelista sviatok
16.30 15.30 Braväcovo
Ruženec sa modlia deti
s miliónmi deťmi na svete
Utorok DEVIATNIK 16.30    
Streda DEVIATNIK 16.30 15.30 Braväcovo  
Štvrtok DEVIATNIK   16.30    + Jozef a Mária Matulíková
Piatok DEVIATNIK
Sv. Ján Pavol II., pápež  
16.30  
Sobota DEVIATNIK 17.00    
Nedeľa 30. NEDEĽA CEZ ROK MISIJNÁ NEDEĽA
ZBIERKA NA MISIE
DEVIATNIK
8.00    
9.30 Braväcovo
10.30
 
ZA VERIACICH
+ rodičia Ličkoví a dcéra Anna
Svätá omša za účastí detí
Katechéza pre birmovancov

Pred každou sv. omšou DEVIATNIK K PANNE MÁRII A OKTÓBROVÁ POBOŽNOSŤ POSV. RUŽENCA.

ZO SOBOTY NA NEDEĽU KONČÍ LETNÝ ČAS. Ručičky na hodinách si posunieme o hodinu späť.

ROK BOŽIEHO SLOVA A EUCHARISTIE. DIECÉZNY ÚMYSEL: „Aby sme sa všetci, kňazi, zasvätení i veriaci pričinili o prehĺbenie a šírenie úcty k Ježišovi Kristovi v Oltárnej Sviatosti“.